Team

Anurup Gaurab
Co-President
Priyanka Wadhwa
Co-President
Prateek Gupta
Co-President
Tanay Nangalia
VP Admissions
Nissim Chandorkar
VP Admissions
Sarkar Suhashini 
VP Collaboration
Abhishek Goel
VP Corp/Alumni Relations
Arvind Murugapan
VP Corp/Alumni Relations
Sanjay Jonnavithula
VP Allyship
Brett Isaac
VP Allyship
Nishat Jabin
VP Community Engagement
Nuh Mohamed 
VP Community Engagement
Jeetendra Khilnani
VP Community Engagement
Neeraj Lalotra
VP Community Engagement
Madhurima Roy
VP Marketing
Saumya Gupta
VP Career
Sandeep Nereyeth
VP Career
Anushka Kurra
VP Career
Yudhajit Datta
VP Career
Prateek Paul
VP Finance/Treasurer